คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2564

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสต

วิธีการสมัครสอบ
ส่งไปรษณีย์ มาที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารสิริวิทยลักษณ์ ชั้น 4 ห้อง 417 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 095 648 6443 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ) ควรประทับตราวันที่ส่งเอกสารหน้าซอง ก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัคร ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 100 บาท (กรุณาแนบเงินสดมาพร้อมใบสมัคร)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ