สอบท้องถิ่น 2564 กำหนดการ ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ

สอบท้องถิ่น 2564 กำหนดการ ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ

https://www.dlaapplicant2564.com/

1.กำหนดการสอบแข่งขัน

 • ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
 • 09.00-11.00 น. สอบภาค ก
 • 13.00- 15.30 น. สอบภาค ข

2. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที

 • เพื่อตรวจ คัดกรอง แสดงตัวตน(ดังนั้นควรจะไปดูสนามสอบก่อนวันสอบจริงล่วงหน้า 1 วัน)
 • 3. ต้องได้คะแนน ภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงผ่านสอบภาค ค
 • 4. การแต่งกายต้องใส่เสื้อยึด ไม่มีปก ไม่มีลวดลาย ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว ห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่องเข้าห้องสอบเด็ดขาด
 • 5.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่มีช่องใส่กระดาษซับ ไม่มีสายคล้องคอ ฯลฯ
 • 6.นำบัตรประจำผู้เข้าสอบซึ่งต้องพิมพ์ออกมา ลงลายมือชื่อ พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ
 • 7.กรณี เปลี่นชื่อ -สกุล กรณีไม่ตรงกับใบสมัครไว้ จะต้องนำหลักมาแสดงด้วย เช่นใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ
 • 8. จะต้องนำหลักฐานการฉีดวัคชีนครบ2 เข็ม หรือ
 • หลักฐานการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาแสดงด้วย)
 • 9. ส่วนรายละเอียด รอการประกาศจาก กสถ.อย่างเป็นทางการนะครับ

 • ด่วน!! เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 2564 จากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64
 • คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้
 • เลื่อนวันสอบจากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64
 • กำหนดวันประกาศเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 64

 • คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
 • สำหรับเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะมีการประกาศภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พศ. 2564 ดังนี้
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9  – 31  มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • ประกาศกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ  20 เมษายน 2564
 • https://www.dlaapplicant2564.com/

สมัครได้ที่ https://www.dlaapplicant2564.com/

 ภาคเหนือเขต 1


 ภาคเหนือเขต 2


ภาคกลางเขต 1


ภาคกลางเขต 2ภาคกลางเขต 3


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3


ภาคใต้ เขต 1


ภาคใต้ เขต 2


บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ


หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

เช็คตำแหน่งได้ที่นี้ 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ