คนไทยอีก11ล้านคน ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด ชี้10จังหวัดติดเชื้อสูงแต่ยังฉีดน้อย

ศบค.เผยคนไทยอีก 11 ล้านคน ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด ชี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงแต่ยังฉีดน้อย รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ฉีดได้แค่ 17.7 % แนะประชาชนแจ้งศูนย์ฉีดวัควีน


เมื่อวันที่ 17 พ.ย. พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ประจำวันว่า

ผลการฉีดวัคซีนโควิดวันที่ 16 พ.ย. มีผู้รับการฉีดเพิ่ม 659,381 โดส สะสม 86,071,507 โดส เป็นเข็มแรก 63.4% เข็มสอง 52.1% และเข็มสาม 3.9% ตั้งเป้าหมายในพ.ย.นี้ เข็มหนึ่งไม่น้อยกว่า 70% ซึ่งอัตราการฉีดเมื่อวานพบว่าเข็มหนึ่งน้อยกว่าเข็มสองเกือบครึ่งหนึ่ง

เมื่อไปสำรวจพบว่ายังมีคนไทยไม่รับวัคซีนเลยอีก 11 ล้านคน ต้องขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เร่งรัดการฉีดวัคซีนพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการระบาดหลักสิบหรือหลักร้อยต่อวัน ซึ่งจากการพิจารณา 10 จังหวัด คือ ตาก ราชบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้รับมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อลดเสี่ยงป่วย ไม่มีอาการหนัก ลดโอกาสเสียชีวิตให้มากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยความครอบคลุมรับวัคซีนเข็มแรกของ 10 จังหวัดนี้อยู่ที่ 56.6%

สำหรับการแยกตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ กลุ่มที่ต้องเร่งรัดมาฉีดเพิ่มขึ้นคือ หญิงตั้งครรภ์ วันนี้รายงานฉีดเข็มแรกได้ 17.7% ดังนั้น ถ้าตั้งครรภ์แล้วไปฝากครรภ์สามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้จากที่ฝากครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น รพ. สถานพยาบาล โดยอายุครรภ์ที่เหมาะสมคือมากกว่า 12 สัปดาห์

ทั้งนี้ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหารือเรื่องการคีย์ข้อมูลเข้าระบบเรื่องการฉีดวัควีน ประชาชนหลายคนไปรับวัคซีนแล้วแต่ไม่ขึ้นในระบบ หรือมีประวัติการฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนแจ้งจุดที่ไปรับวัคซีนให้ลงข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในภายหน้า หากต้องไปแสดงผลฉีดวัคซีนเมื่อไปใช้บริการสถานที่ต่างๆ เช่น ขึ้นเครื่องบิน เดินทางข้ามพื้นที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูจะได้แสดงได้ว่าฉีวัคซีนไปแล้ว

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ