สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาสื่อสารมวลชน
  • เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา
  • พนักงานบริการ วุฒิ ม.6

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23-30 พ.ย.64 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หรือตำแหน่งพนักงานบริการ” ไปรษณีย์ ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และใบสมัครจะต้องส่ง ถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกิน กำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ