โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

 

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และ (จ้างเหมาบริการ)

ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,700.-บาท (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการ พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. เพศหญิง/เพศชาย
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
5. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,105.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพศหญิง/เพศชาย
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
6. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) 1 อัตรา วุฒิ ม.3

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 1 อัตรา วุฒิ ม.3

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นเป็นลูกจ้างฯ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา ชั้น 3 (ตึกหน้า) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: