สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิชาการเงินและบัญชี  2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. แพทย์แผนไทย 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

5. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ปวช.

7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 3 อัตรา วุฒิ ปวช.

8. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

9. ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 2 อัตรา

10. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว

12. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

13. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา

14. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา

15. พนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

17. พนักงานช่วยการพยาบาล 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

18. พนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

19. พนักงานเปล 2 อัตรา

20. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

21. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

22. พนักงานบริการ 18 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

23. พนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

24. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 8 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา

25. พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา

26. พนักงานประจำตึก 2 อัตรา

27. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ