การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบรรจุพนักงาน บัดนี้-22 พ.ย.64

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศที่ ฝทม. /2564 รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ด้วยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น
พนักงาน ในตำแหน่งนายแพทย์ 7 จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้:-

1. ตำแหน่ง นายแพทย์ 7 (อายุรแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์

2. ตำแหน่ง นายแพทย์ 7 (วิสัญญีแพทย์) 1 อัตรา วุฒิป.ตรี ทางแพทยศาสตร์ สาขาวิสัญญีวิทยา

การรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ