โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

 

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท

4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม อัตราค่าจ้าง 12,240 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สาขาวิชา การเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท

9. ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท

10. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านประกันสุขภาพ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท

11. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธโสธร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ