สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น
วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องที่สถาบันเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน จาก สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการเวลา 08.30-16.30 น. ทาง อีเมล์ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ