สพฐ.แจงปม ‘ครูเก่ง’ เขียนจม.ลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว ยังไม่อนุญาตให้ลาออก

สพฐ.แจงแล้วปม ‘ครูเก่ง’ เขียนจม.ลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว พบหนังสือลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. แจ้งให้ไปแก้ให้ถูกต้อง จึงยังไม่อนุญาตให้ลาออก

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ โพสต์หนังสือขอลาออก พร้อมให้เหตุผลว่า เป็นเพราะระบบการประเมินและการทำเอกสารที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

นายอัมพร กล่าวว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ต้นสังกัดโรงเรียนของข้าราชการครูรายดังกล่าว พบว่าผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ข้าราชการครูรายดังกล่าวทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน 28 คน โดยไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น เนื่องจากเพิ่งย้ายมาเมื่อปลายปีการศึกษา 2563

ต่อมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ได้ จึงจัดในรูปแบบ On Hand และ On Demand โดยผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูแต่ละคน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พร้อมกับรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครูทุกคนได้อย่างเพียงพอ โดยไม่กำหนดให้จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่นั้น


เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กรณีที่ข้าราชการครูรายดังกล่าวยื่นใบลาออก แล้วให้เหตุผลตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น จากการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของข้าราชการครูรายดังกล่าว ว่าการจัดทำเอกสารหลักฐานว่าด้วยระเบียบวิธีการขอเลื่อนตำแหน่งหรือมีวิทยฐานะครู ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีวิทยฐานะ ต้องจัดทำเอกสารขึ้น โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

และในกรณีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้าราชการครูรายดังกล่าวไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ เช่น ขอความร่วมมือผู้ปกครองในชั้นอนุบาลให้อัดคลิปกิจกรรมของนักเรียนอนุบาลตามใบงานที่กำหนด ปรากฏว่ามีผู้ปกครองไม่กี่รายที่สามารถอัดคลิป และส่งให้ดูได้ จึงเกิดความรู้สึกว่า ไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะครูอย่างเต็มที่ จึงยื่นหนังสือขอลาออกไป

“ทั้งนี้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นหนังสือลาออก พบว่าหนังสือขอลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครู จึงแจ้งให้โรงเรียนประสานข้าราชการครูรายดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ลาออกแต่อย่างใด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ