กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา 15-19พ.ย.64

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  4 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครตามรูปแบบที่กำหนดที่เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัด เชียงใหม่ http://cmi.nfe.go.th และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ผู้สมัครจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและรักษาระยะห่างตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามประกาศและคำชี้แจงเกี่ยวกับ การสมัครสอบฯ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ