รพ.ธนบุรี ขอลูกค้าฉีด ‘โมเดอร์นา’ ตามนัดหมาย หากไม่มา..ทิ้งวัคซีน เสมือนได้ฉีดแล้ว

รพ.ธนบุรี ขอลูกค้าฉีด ‘โมเดอร์นา’ ตามนัดหมาย หากไม่มาขอสงวนสิทธิทิ้งวัคซีน เสมือนได้ฉีดแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน โรงพยาบาลธนบุรี ออกประกาศถึงลูกค้าที่สั่งจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” กับโรงพยาบาล กรณีที่ไม่มาฉีดวัคซีนในวันนัดว่า เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาบรรจุแบบ Multiple Doses 1 ขวด แบ่งได้ 10 โดส เมื่อเปิดขวดแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

รพ.ธนบุรี ขอย้ำให้ท่านที่ได้รับสิทธิและได้กำหนดวันฉีดที่แน่นอนแล้วมารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่ท่านนัดหมาย เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลือง และไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสการได้รับวัคซีนของผู้จองฉีดวัคซีนท่านอื่น

หากท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ทำนัดหมายไว้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิเสมือนท่านได้ใช้วัคซีนไปแล้ว เนื่องจากโรงพยาบาลต้องทิ้งวัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามนัด

หากต้องการซื้อวัคซีนโดสใหม่ รพ.ธนบุรี ขายให้โดสละ 1,100 บาท โดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีน ไม่ต้องเสียค่าบริการฉีด

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ