กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-16 พ.ย.64

 

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2564

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา ค่าตอบแทน 10,500 บาท/เดือน

2. นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ค่าตอบแทน 12,080 บาท/เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 22471 8888 ต่อ 6301 และ 6304 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ