คนโสดเฮ!! ครม.ตั้ง ‘บมจ.เคหะสุขประชา’ ผุดบ้านเช่า 1 แสนหลัง

คนโสดเฮ!! ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘บมจ.เคหะสุขประชา’ ผุดบ้านเช่า 1 แสนหลัง ช่วย 4 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-คนโสด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ว่า ครม.เห็นชอบหลักการ จัดตั้งบริษัท “บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)” (บมจ.เคหะสุขประชา) ในเครือของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และเห็นชอบปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดลงทุนอื่น โดยเพิ่มวงเงินดำเนินการ และเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 245 ล้านบาท ตามสัดส่วนที่ กคช.ถือหุ้นร้อยละ 49 จากทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยให้ กคช.นำรูปแบบแนวทาง PPP (Public Private Partnership) ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 มาใช้ในการดำเนินโครงการ

นายธนกรกล่าวอีกว่า “บมจ.เคหะสุขประชา” เป็นกลไกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคที่อยู่อาศัยยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนให้ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน โดยจะดำเนินการ ดังนี้ 1.พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย จัดทำโครงการบ้านเช่าฯ จำนวน 100,000 หน่วย ภายใน 4 ปี (ปี 2565-68) โดยปี 2565-66 ปีละ 30,000 หน่วย และปี 2567-68 ปีละ 20,000 หน่วย มี 4 รูปแบบที่อยู่อาศัย ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 17.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อ เดือน กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน ประมาณการรายรับภายใน 4 ปี (ปี 2565-68) 60,000 ล้านบาท

2.รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขาย โดยรับซื้ออาคารคงเหลือ จาก กคช. เช่นโครงการบ้านเอื้ออาทร ประมาณ 18,000 หน่วย ภายใน 2 ปี (ปีละ 9,000 หน่วย) (ปี 2564-66) นำมาบริหารการขาย 4 ปี (ปี 2565จำนวน 7,200 หน่วย ปี 2566 จำนวน 6,000 หน่วย ปี 67 จำนวน 1,800 หน่วย ปี 2568 จำนวน 3,000 หน่วย) ประมาณการมูลค่าการขายรวม 10,890 ล้านบาท

3.พัฒนาและบริหารชุมชน โดยจะบริหารชุมชนของโครงการบ้านเช่าฯ และรับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทฯ รวมจำนวน 200,000 หน่วย โดยจะคิดค่าดำเนินการพัฒนาธุรกิจร้อยละ 5 ของรายได้ 40,000 บาทต่อครอบครัว ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

4.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจสุขประชา) ในพื้นที่โครงการบ้านเช่า ประมาณ 330 โครงการ อาทิ ตลาดนัดชุมชน ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

5.บริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk cost จำนวน 94 แปลง (4,571 ไร่) มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท ประมาณการรายได้พึงรับ 125 ล้านบาทต่อปี

นายธนกรกล่าวต่อว่า สำหรับเงินทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการร่วมทุน จะประกอบไปด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยเงินลงทุนจาก กคช.จำนวน 245 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49) เงินลงทุนจากภาคเอกชน จำนวน 255 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51) ทั้งนี้ บมจ.เคหะสุขประชา เป็นรูปแบบการร่วมทุนของภาครัฐ และเอกชน เพื่อจะพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-79) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!