ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา

 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 1/2565

1. ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์กร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 740 บาท/วัน

2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สังกัดงานคลัง อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน

3. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สังกัดงานเภสัชกรรม อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน

4. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้าง 440 บาท/วัน

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

13. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กรณีสมัครด้วยตนเอง รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2564 ในวันและ เวลาทำการ ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร.02-502-2345 ต่อ 3665 หรือ 02-502-2308 สามารถ Download ใบสมัครงานได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ