ครม.เปิดช่อง รัฐวิสาหกิจ จัดหาซิโนฟาร์ม ฉีดเอง หวังเร่งกลับสู่ภาวะปกติ

ครม.เปิดช่องรัฐวิสาหกิจ จัดหาวัคซีน ซิโนฟาร์มเอง เผยมี 40 แห่งจำเป็นด่วน พนักงานรอฉีด 1 แสนกว่าคน เร่งจัดหาหวังพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ

วันที่ 9 พ.ย.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบกำหนดเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมสามารถจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มได้เอง

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด- 19 ในปี 2564 มีรัฐวิสาหกิจจำนวนทั้งสิ้น 58 แห่ง และมีพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 261,464 คน ในจำนวนนี้มีรัฐวิสาหกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาวัคซีนรวมทั้งสิ้น 40 แห่ง และมีพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่แสดงความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 117,677 คน

สำหรับอัตราค่าใช้จ่ายจะคำนวณจากราคาวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในปี 2564 กำหนดไว้จำนวน 2 เข็ม คูณด้วยจำนวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอรับวัคซีน 117,677 คน และในปี 2565-2568 จำนวน 2 เข็ม คูณจำนวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ทั้งหมด 261,464 คน จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 58 แห่ง

นายธนกร กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อผลักดันการเปิดประเทศ ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะได้รับตามความจำเป็น คุ้มค่าและประหยัด โดยจะมีระบบการกำกับ ติดตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ