เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงาน 19 อัตรา 15-24 พ.ย.64


 

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

1. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัดกองยุทธศาสตร์ฯ วุฒิ ป.ตรี

2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา สังกัดกองสวัสดิการสังคม วุฒิ ป.ตรี

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  2 อัตรา สังกัดกองคลัง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา สังกัดกองคลัง กองการศึกษา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
1. พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 8 อัตรา สังกัดกองช่าง กองการศึกษา

2. ภารโรง 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา

3. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ