สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 25 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี . ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ได้
3. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามี ความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดย คุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อ้ตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี กำหนด วันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่มี ความประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงาน และแนวทางการพัฒนางาน ตามแบบที่กำหนดทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี http://sara.nfe.go.th ,http://ksnsh20.com หรือ http://donputnfe.ac.th และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เลขที่ 238 ถนนพลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-1328 ต่อ 103 เบอร์มือถือ 063-534-7814

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ