รับเงินช่วยเหลือ 3กลุ่ม ตั้งแต่10พ.ย.นี้ 600-1000บ. โอนเข้าบัญชีโดยตรง!

เช็กที่นี่ กลุ่มใดบ้าง เตรียมรับเงินช่วยเหลือจากรัฐฯ 3 กลุ่ม 10 พฤศจิกายนนี้ โอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง 600-1000 บาท

3 กลุ่ม เตรียมรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 600-1000 บาท ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. เงินผู้สูงอายุ จะได้รับประจำเดือน พ.ย. ได้เงิน 600-1000 บาท ตามเกณฑ์อายุ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ มาลงทะเบียน

  • อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
  • อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
  • อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ได้ทุกคน

2. เบี้ยผู้พิการ 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน
  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท
  • ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท (ได้วันที่ 10 พ.ย.64) และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยจะโอนให้ประมาณวันที่ 22 พ.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงไทย

3. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท เหมือนเดิม โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีจ่ายตรงงวดให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • หากใครเพิ่งลงทะเบียน น่าจะใช้เวลา 4-5 เดือนในการตรวจสอบ หากได้รับการอนุมัติแล้วก็จะได้เงินย้อนหลังตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
  • เมื่อเด็กเกิดมาก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลย ณ เทศบาล อบต.
  • เมื่อลงทะเบียนเสร็จ หน่วยงานที่รับเรื่อง จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังคมจังหวัด
  • ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเข้าเกณฑ์

ข่าวจาก nationtv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ