สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

1. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsofe Office และทักษะด้าน ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี
4. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsofe Office และทักษะด้าน ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
4. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันยื่นใบสมัครให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ