องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

พนักงานจ้างทั่วไป 13 ตำแหน่ง 47 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
– เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท
– รวมเดือนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

1. คนงานทั่วไป (โรงปุ๋ย) 1 อัตรา

2. คนงานทั่วไป (ประจำตลาดกลาง) 1 อัตรา

3. คนงานทั่วไป (ทุ่งหันตรา) 1 อัตรา

4. คนงานทั่วไป (ซ่อมสายทาง)  1 อัตรา

5. คนงานทั่วไป (อาคาร) 2 อัตรา

6. คนงานทั่วไป (สนามกีฬา) 2 อัตรา

7. คนงานทั่วไป (รถขยะ) 1 อัตรา

8. คนงานทั่วไป (ศูนย์กำจัดขยะ) 7 อัตรา

9. คนสวน (ทุ่งมะขามหย่อง) 4 อัตรา

10. คนสวน (ทุ่งหันตรา) 3 อัตรา

11. คนสวน (ทุ่งภูเขาทอง) 11 อัตรา

12. คนสวน (ศูนย์กำจัดขยะ) 11 อัตรา

13. ภารโรง โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา) 2 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายชุด สุภาพ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3579-6456 ต่อ 506

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ