สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา งบรายจ่ายอื่น ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 13,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มนโยบาย และแผนงาน ห้อง 203 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2707 7641 – 5 ต่อ 11

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ