สำนักตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

 

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 8-26 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการ ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่น ดินจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 15,000 บาท
ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลัง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-580-2318 ติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 9241 – 2 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ