สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข รับสมัครพนักงานช่วยปฏิบัติราชการ 92 อัตรา

 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร

1. พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง เดือนละไม่เกิน 31 วัน

2. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 24 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750.- บาท เดือนละไม่เกิน 31 วัน

3. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ 43 อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750.- บาท เดือนละไม่เกิน 31 วัน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ