สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง
– วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์,อักษรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้บางครั้งคราว
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– มีทักษะในการติดต่อประสานงาน (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 4 อาคาร วช.4 โทร. 0 2561 2445 ต่อ 519, 517, 518, 515 ตั้งแต่บัดนี้ 15 พฤศจิกายน 2564 (ในวันเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ