กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 15 พ.ย.-3 ธ.ค.64

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์)
3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล)

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
1. ตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามกอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ