โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน

คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง เสมียน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป จาก สถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
2. เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลใน รพ.รร.6

กำหนด วันเวลา สถานที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง เสมียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ และกำลังพล ขั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร.0-27633087, 93087 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ (0800 – 1600)
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการพยาบาล ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร.0-27633340 ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ (0900 – 1500)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: