ด่วน! ศาลปกครองตัดสินให้ นศ.คณะวิจิตรศิลป์ มช. มีสิทธิใช้พื้นที่หอศิลป์

ศาลปกครองตัดสินให้นศ.คณะวิจิตรศิลป์ มช. มีสิทธิใช้พื้นที่หอศิลป์

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. กรณี ศาลปกครองนัดฟังคำดัดสิน คดีที่นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ฟ้องผู้บริหารคณะ กรณีละเลยไม่ปฏิหน้าที่ตามกฎหมาย จากการไม่พิจารณาให้นักศึกษาใช้หอศิลป์ฯเพื่อแสดงผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน ศาลพิพากษาว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่มีเหตุอันสมควรจริง การเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวของนักศึกษา ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับ คดีนี้จึงให้จำหน่ายคดี รายละเอียดเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์สาขาสื่อศิลปะและออกแบบสื่อ คณะวิจตรศิลป์ พร้อมนักวิชาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กว่า 20 คน ได้ยื่นหนังสือ เพื่อขออำนาจศาลปกครอง ขอคุ้มครองคำสั่งชั่วคราว กรณีผู้บริหารคณะไม่อนุมัติใช้หอศิลป์ เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 โดยใช้โซ่คล้องประตูทางเข้าด้านหน้า และล็อคประตูรั้วทั้งหมด ทำให้อาจารย์และนักศึกษากว่า 50 คน ถูกขังในหอศิลป์ดังกล่าว ก่อนอาจารย์และนักศึกษา ใช้คีมตัดโซ่คล้องประตู เพื่อเปิดหอศิลป์ ให้นักศึกษาเข้าไปจัดแสดงผลงานดังกล่าว

ผศ.ดร.ทัศนัย กล่าวว่า มายื่นหนังสือคำร้อง เพื่อขอให้ศาลใช้ดุลพินิจออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว หลังคณะวิจิตรศิลป์ และ มช. ปฏิเสธการใช้พื้นที่หอศิลป์ เนื่องจากมีความเร่งด่วน เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ต้องแสดงผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ใกล้จบการศึกษา ต้องแสดงผลงานให้เสร็จสิ้นภายในเทอมนี้ ไม่เช่ยนั้นอาจารย์ไม่สามารถออกเกรดได้ จึงมาขออำนาจศาลคุ้มครองให้ มช.อนุญาตใช้หอศิลป์ เพื่อแสดงผลงานและส่งงานตามกำหนดได้

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ