สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

1. ครูวิชาชีพ สาขาภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

4. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่าป.ตรี

5. นักจิตวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

6. ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่าป.ตรี

อัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของราชการ

วัน เวลา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวัน และเวลาทำการ
วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดาวน์โหลดใบสมัครจาก Website ของสถาบัน (www.cdti.ac.th) กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ([email protected]) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระบุหน้าซองส่งถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดาอาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยสถาบันกำหนดรับเอกสารจากเวลาที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ