สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม

 

ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง 

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกินกว่า 35 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

3. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านบริหารนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เช่น MS Office เช่น Word, Excel, Power Point

5. มีทักษะในการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความละเอียด รอบคอบ และครบถ้วนสมบูรณ์-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

7. มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีตรรกะ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ กระตือรือร้น และใฝ่หาความรู้

8. มีบุคลิกภาพ ความรอบรู้ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

9. สามารถทำงานประจำ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้

10. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ (ญี่ปุ่น-จีน) ความรู้ด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน :

วันที่เปิดรับสมัคร :

2021-11-01

วันที่ปิดรับสมัคร :

2021-11-15

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ