สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

 

ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา  ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

โดยหมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นไปอย่างทั่วถึง สถาบันฯ จึงขอประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ดังกล่าวตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครใน QR Code ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stri.cmu.ac.th

อ่านเพิ่มเติม https://stri.cmu.ac.th/news_detail.php?id=664&fbclid=IwAR3D6u7_jCc2XM3qn5ScEln5o2qdaFGKCVLpTuckDFRIq2huuAPChny8gf4

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ