เช็กเลยอัพเดท ให้เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท นาน 3 เดือน

เช็กเลยอัพเดท ให้เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท นาน 3 เดือน สุชาติ เผย ผู้ประกอบการใช้สิทธิ์ เพียงร้อยละ 16.36 สั่ง แรงงานจังหวัดเร่งตีปี๊บให้รีบมาก่อนพลาด

4 พฤศจิกายน 2564 ความคืบหน้ากรณีการให้เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตามที่ กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 64,554 ราย หรือร้อยละ 16.36 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 1,174,157 คน หรือร้อยละ 29.11 ซึ่งหากเทียบจากเป้าหมายจำนวนสถานประกอบการ 394,703 ราย จำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย 4,032,948 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64)

ทั้งนี้จากรายงานพบว่า นายจ้างจำนวนมากที่ ยังไม่ลงทะเบียนร่วมโครงการ จึงมอบหมาย กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ทราบถึงโครงการและขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว

สำหรับการรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการ และสร้างความแข็งแรงในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่องนั้น ได้เตรียมเงินอุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทย จำนวน 4,032,948 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 36,296,532,000 บาท (3.6 หมื่นล้าน) และเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,647 ราย คิดเป็นเงิน 1,209,882,000 บาท (1.2 พันล้าน) รวมงบประมาณที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ทั้งสิ้นจำนวน 37,506,414,000 บาท (3.7 หมื่นล้าน) หากคุณสมบัติครบตามที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการฯจะได้รับเงินอุดหนุนฟรีทันที


สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ จะแจ้งข้อมูลโครงการฯ และวิธีการรับสิทธิ์แก่นายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบทางโทรศัพท์ เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการไม่พลาดการรับสิทธิดังกล่าว

ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  • นายจ้างได้รับการอนุมัติร่วมโครงการฯ รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง เพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
  • นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น
  • นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5
  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564

เตรียมเอกสารเอกสาร ดังนี้

1.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

2.กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

 

ข่าวจาก : nationtv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!