กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี


 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มตรวจสอบภายใน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 และหรือตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่กลุ่มตรวจสอบภายในเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Exel ได้ เป็นอย่างดี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร 81/1 อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น 4 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลา ราชการ ตั้งแต่ 9.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ