มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบัณฑิตอาสา รุ่นที่ 17

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งบัณฑิตอาสา รุ่นที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ประจำศูนย์อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง บัณฑิตอาสา รุ่นที่ 17

1. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 อัตรา
2. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตภูเก็ต 1 อัตรา
3. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตตรัง 1 อัตรา
4. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ 1 อัตรา
5. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตปัตตานี 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. จบปริญญาตรีทุกสาขาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. มีความมุ่งมั่น รักการเรียนรู้ และพร้อมที่จะทำงานในฐานะบัณฑิตอาสาเต็มเวลา ครบวาระ 10 เดือน
3. อายุไม่เกิน 35 ปี

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. เงินยังชีพ 12,000 บาท/เดือน
2. สวัสดิการประกันสังคม

พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. ศูนย์อาสาสมัคร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ และพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ และพื้นที่เทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ศูนย์อาสาสมัคร วิทยาเขตภูเก็ต ประจำพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. ศูนย์อาสาสมัคร วิทยาเขตตรัง ประจำพื้นที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
4. ศูนย์อาสาสมัคร วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5. ศูนย์อาสาสมัคร วิทยาเขตปัตตานี ประจำพื้นที่ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมทั้งแนบเอกสาร หลักฐานในระบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครฉบับจริงในวันรายงานตัว โดย สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามรายละเอียดดังนี้
1. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 อัตรา เข้าไปที่ https://forms.gle/KstVmuG8sHsuDoy4A
2. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตภูเก็ต 1 อัตรา เข้าไปที่ https://forms.gle/bdhmdCMfRMZvUNyC6
3. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตตรัง 1 อัตรา เข้าไปที่ https://forms.gle/5bei2xV84zpKyTZY7
4. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ 1 อัตรา เข้าไปที่ https://forms.gle/su7tPFJM1EZPXvzdA
5. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตปัตตานี 1 อัตรา เข้าไปที่ https://forms.gle/4UGWhwXqy7tFupwx7

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ