กองที่ดินของรัฐ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา

 

กองที่ดินของรัฐ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองที่ดินของรัฐ ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา

คุณสมบัติ
สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี)

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ทางอีเมลล์ ทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ดูในประกาศ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ