กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา บัดนี้-10 พ.ย.64

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ด้านภูมิศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือวิศวกรรมศาสตร์ทาง เทคโนโลยี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
หมายเหตุ สามารถใช้โปรแกรม ARCGIS และ Google Earth ได้เป็นอย่างดี


2. ด้านธรณีวิทยา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา หรือทาง เทคโนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยี หรือทาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

3. ด้านช่างสำรวจ 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาช่างสำรวจ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่าง ก่อสร้าง หรือช่างเครื่องกล หรือช่างไฟฟ้า

4. ด้านขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
หมายเหตุ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และขับขี่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ยื่นสมัครที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 666 7474, 02 666 7254

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ