สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/41 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 20 อัตรา

1. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.) วุฒิ ป.เอก

2. ผู้จัดการโรงงาน ตำแหน่ง (นักวิจัย) 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วุฒิ ป.โท

3. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) วุฒิ ป.เอก

4. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (สนย.) วุฒิ ป.โทขึ้นไป

5. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (สนย.) วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

6. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (สนพ.) วุฒิ ป.โท

7. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) วุฒิ ป.เอก

8. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ 1 อัตรา ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (หป.สป.) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

9. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ 1 อัตรา ประจำห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

10.พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ 1 อัตรา ประจำห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.กม.) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

11. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน 2 อัตรา ประจำสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

12. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน 1 อัตรา ประจำกองพัฒนาระบบงาน (กพร.) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

13. พนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา ประจำสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) วุฒิ ป.โท ขึ้นไป

14. พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง  1 อัตรา ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.) วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

15. พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง 1 อัตรา ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

16. พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง 1 อัตรา ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) วุฒิ ป.ตรี

17.พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ประจำกองบริหารบุคคล (กบค.) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

18. พนักงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

19. พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา ประจำกองประชาสัมพันธ์ (กปส.) วุฒิ ป.ตรี

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9388 หรือ 0 2577 9389 ท่านใดสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง (วิธีสมัครดูในประกาศ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ