สถาบันพยาธิวิทยา ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 

 

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

* (ขยายเวลาเนื่องจากไม่มี ผู้มาสมัคร)

1. ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง ชั้น 4 สพธ. (เทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 12,600.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,400.- บาท รวมเป็นเงิน 15,000.- บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) 3

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 2 สพธ. 1 อัตรา (เพศชาย) อัตราค่าจ้าง รายเดือน ๆ ละ 7,620.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,380.- บาท รวมเป็นเงิน 10,000. บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ประกาศรับสมัคร บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก เข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายกำลังพล สถาบันพยาธิวิทยา อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 6 เลขที่ 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 – 2354 – 7579 ในวันและเวลาราชการ (0830 – 1530)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ