เทศบาลเมืองระนอง รับสมัครพนักงาน17 อัตรา บัดนี้-5พ.ย.64

 

เทศบาลเมืองระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองระนอง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษา (วิชาเอกสังคม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับประถมศึกษา (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ ส่วนบุคคล) โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,400.-บาท (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.-บาท)

พนักงานจ้างทั่วไป
3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคล)
– มีร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท)

2. ตำแหน่ง คนงาน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท)

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการหน้าที่ และได้รับอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2)
– ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000.-บาท)

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัคร/เขียน และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ