มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณียังไม่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับ A 2 จะต้องดำเนินการสอบ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.personnel.nu.ac.th/home/) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ