สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครคนพิการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

ตำแหน่งว่างสำหรับผู้พิการ ประเภทที่ 2 : ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน

  • ติดต่อประสานงาน และจัดการเอกสารเกี่ยวกับส่วนงาน
  • ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีใช้งาน MS word , Excel ได้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ : เพศชาย , หญิง
อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ปริญญาตรี

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ