สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

5. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

6. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

7. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

8. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตราวุฒิ ป.ตรี

10. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (**ตำแหน่งนี้ อาจจะลงเงินเดือนผิด)

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

13. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

14. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6

15. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

16. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

17. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

18. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

18.1 ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครหรือสามารถพิมพ์ ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ได้ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัครตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 21 แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ