สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา 1-5พ.ย.64

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)
ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
– โรงพยาบาลบ่อเกลือ 1 อัตรา

2. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
– โรงพยาบาลนาหมื่น 1 อัตรา

3. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 1 อัตรา

4. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
– โรงพยาบาลภูเพียง 1 อัตรา

5. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
– โรงพยาบาลสันติสุข 1 อัตรา

6. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
– โรงพยาบาลภูเพียง 1 อัตรา

7. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
– โรงพยาบาลนาหมื่น 1 อัตรา

8. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
– โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 1 อัตรา

9. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
– โรงพยาบาลสองแคว 1 อัตรา
– โรงพยาบาลแม่จริม 1 อัตรา
– โรงพยาบาลเชียงกลาง 1 อัตรา
– โรงพยาบาลทุ่งช้าง 1 อัตรา

10. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
– โรงพยาบาลแม่จริม 1 อัตรา
– โรงพยาบาลเวียงสา 1 อัตรา
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาตอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา 1 อัตรา
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข 1 อัตรา
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแลวหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข 1 อัตรา

11. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา 1 อัตรา

12. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
– โรงพยาบาลสองแคว 1 อัตรา

13. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานเปล
– โรงพยาบาลเวียงสา 1 อัตรา

14. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
– โรงพยาบาลสันติสุข 1 อัตรา

15. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
– โรงพยาบาลสองแคว 1 อัตรา
– โรงพยาบาลเชียงกลาง 1 อัตรา
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง 1 อัตรา
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ 1 อัตรา

16. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
– โรงพยาบาลเชียงกลาง 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง และตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สมัครที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ