ขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและ เอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ