ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา


 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2564

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 25 – 35 ปี

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ