กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-5 พ.ย.64

 

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

2. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

3. ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

4. ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

5. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

6. พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

7. พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ในวันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3726 1497 ต่อ 4-2918 หรือดูรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ