มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2053 /2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เลขประจำตำแหน่ง 3274 – 3275 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,000 บาท สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานเวชกรรมสังคม)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  • เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
  • หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
  • ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  • มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสถิติ ได้เป็นอย่างดี
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • สามารถออกพื้นที่ในชุมชนได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th หรือ https://personweb.kku.ac.th/e-administration เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ