เอเชียประกันภัย โดนสั่งถอนใบอนุญาต – เคลมประกันโควิดไม่ได้ ทำยังไง เช็กเลย !

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามสั่งถอนใบอนุญาตเอเชียประกันภัย ชี้บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ – คนที่เคลมประกันโควิดไม่ได้ ต้องทำยังไง เช็กเลย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ มีการชี้แจงว่าการเพิ่งถอนดังกล่าวเป็นมาตรการที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย มาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นสูงสุด จริง ๆ แล้วถ้าไม่จำเป็นคงไม่อยากทำ แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาจึงจำเป็นต้องเพิกถอนเพื่อให้กองทุนประกันภัยเข้าไปรับช่วง

รายงานข่าวระบุถึงสาเหตุที่ต้องเพิกถอนใบอนุญาตว่า บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ มีการจ่ายสินไหมล่าช้า และมีการนำเสนอขายแบบประกันไม่เป็นไปตามแบบนายทะเบียน และเป็นไปในลักษณะที่อาจจะเกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันและประชาชน ประกอบกับบริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมทุน อีกทั้งมีการเลิกจ้างพนักงาน ทำให้บริษัทไม่มีความพร้อม พร้อมกระทำการฝ่าฝืน ถ้ายังให้เปิดประกอบการ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำเสนอบอร์ด คปภ.ใ ห้มีการพิจารณาในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ซี่งมติบอร์ด คปภ. จึงได้มีความเห็นควรเสนอให้รมว.คลังให้เพิกถอน ใบอนุญาต ซึ่งรมต.ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย รมว.คลัง ได้ลงนามให้มีผลในวันนี้ (15 ตุลาคม 2564)


ทั้งนี้ คปภ. ได้เตรียมการรองรับการสั่งเพิกถอนดังกล่าว เพื่อไม่ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชน จึงได้บูรณาการออกคำสั่งให้กองทุนประกันภัยเข้ามารับช่วงในการจ่ายคืนเบี้ยประกันในส่วนกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่ โดยร่วมกับ 13 บริษัทประกันภัยในการจะรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ หลังจากได้รับการคืนเบี้ยจากกองทุนฯ แล้ว ก็จะนำมาซื้อกับ 13 บริษัทดังกล่าว โดยบริษัทต่าง ๆ จะมีส่วนลดให้ นอกจากนี้กองทุนฯ จะยังทำหน้าที่รวมถึงการรับเคลมสินไหมโควิดและประกันรถยนต์และประเภทอื่น ๆ ที่มีการยื่นเรียกร้องสินไหมเข้ามา

สำหรับประกันโควิด 19 เจอ จ่าย จบ นั้น จะให้กองทุนฯ คืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกัน และนำไปซื้อประกันโควิด 19 ในรูปแบบโคม่ากับบริษัททิพยประกันภัย ซึ่งเปิดจำหน่ายด้วยเบี้ยประกัน 300 บาท คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 3 แสนบาท

ทั้งนี้ทาง คปภ. จะมีการจัดตั้งศูนย์ และมีการเตรียมการสถานที่พร้อมจะรองรับประชาชนที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์ค่าสินไหมต่าง ๆ หรือการรับคืนเบี้ยประกันเพื่อนำไปซื้อประกันกับบริษัททิพยประกันภัยต่อไป

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ