ด่วน!! คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘เอเชียประกันภัย’

ด่วน!! คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘เอเชียประกันภัย’

วันที่ 15 ตุลาคม นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการปบะกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และแต่งตั้งให้ กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าสินไหมเป็นลำดับถัดไป

นายสุทธิพล กล่าวว่า สำหรับ การเพิกถอนดังกล่าว เป็นมาตรการที่จำเป็นที่เร่งดำเนินการ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้เอาประกันและพี่น้องประชาชน โดย สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงจำเป็นต้องเพิกถอน

นายสุทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ บริษัทเอเชียประกันภัยมีปัญหาเพียงด้านฐานะการเงินและปัญหาภายในเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหม ให้กับผู้ทำประกันภัย การประกันภัยโควิด-19 แม้จะมีการเรียกร้องหลายครั้ง และก่อนหน้านี้ทางบริษัทก็ได้เลิกจ้างพนักงานจำนวนหนึ่ง โดยยืยันว่าไม่เป็นปัญหาในภาพรวมต่อระบบประกันภัยไทย

ด้านนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ทุกบริษัทประกันวินาศภัย ได้มีการบริหารความเสี่ยงและบริหารการขายประกันภัยโควิดอย่างเต็มที่ แต่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาในช่วงการระบาดโควิดอย่างหนัก มียอดขายประกันภัยสูง 15 ล้านกรมธรรม์ และมีการเคลมสินไหมเพิ่มขึ้นเป็น 100 เท่า ทำให้บริษัทประวินาศภัย ก็มีความยากลำบากอย่างมาก แม้ทางการจะมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทประกันวินาศภัย

นายอานนท์ กล่าวว่า แต่เมื่อบริษัทประกันภัย มีความผิดพลาดในการดำเนินงาน ขอยืนยันว่า ทางกองทุนประกันวินาศภัยพร้อมเข้ามาดูแลเรื่องค่าสินไหมทดแทนและวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท รองรับกรมธรรม์ทุกประเภทที่ยังไม่ครบอายุ ที่มีอีกกว่า 2 ล้านกรมธรรม์

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ