สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา

 

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

สำนักงานศาลยุติธรรม การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 14,070.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4 เป็น PDF file ไปที่ E – mail : [email protected] ตามวิธีการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ